Projekt FVE-80-AB-tex, reg. č.: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0001929

Společnost AB-tex pletárna s.r.o. realizuje projekt FVE-80-AB-tex, reg. č.: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0001929, jehož cílem je instalace fotovoltaické elektrárny, sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost. Na tento projekt je poskytována finanční podpora z fondů EU prostřednictvím Národního plánu obnovy.

Aktuality